За какво са ни договорите и откъде да си изтегля подходящия?

В практиката често се налага да сключваме договори и съвсем не е задължително условие да извършваме това, само управлявайки фирмата си. Много често сключваме договори и като физически лица. В повечето случаи изобщо не си даваме сметка, че сме сключили договор. Договорът може да бъде не само писмен. Той може да е и устен. Именно поради това, давайки съгласието си да извършим нещо или да заплатим нещо, или в много други случаи, ние вече спазваме уговореното и всъщност изпълняваме задълженията, които сме поели с договора, пък бил той писмен или устен.

За какво са ни договорите - Денекс

Защо са ни писмените договори ?

Законите изрично изброяват условията, при които конкретни видове договори трябва да са в писмен вид, за да са валидни. Какво означава това? Ако все пак сключим само устен договор, а според закона действителността му е валидна само в писмена форма, то когато и ако се наложи да си търсим правата за неизпълнение, за неточно изпълнение или за друго, разминаващо се от това, което очакваме от отсрещната страна и което вече сме уговорили, няма да имаме никакви шансове да използваме държавната система, т.е. съда. Това означава още, че този договор, при който не сме спазили изискваната от закона форма, е напълно безпредметен и на практика безсмислен за нас.

За какво са ни договорите - Денекс

Но, защо? Нали все пак имаме договор? Безсмислен и безпредметен е, защото няма да ни защити. Няма да задължи ответната страна по договора да изпълнява стриктно и навреме задълженията си, защото липсва санкцията на правораздавателната система – в случая – компетентният граждански съд.

Защо са ми консултанти и адвокати, когато мога да изтегля от интернет всякакъв договор?

Голяма грешка! Разбира се, че можеш да изтеглиш от интернет всякакъв договор, но имай предвид, че готови договори по принцип не съществуват. Така наречените бланкови договори/образци са всъщност договори, които съдържат само основните рамки определени от съответния важащ за този договор закон. С други думи казано – конфекция и то без гаранция за качество. Използването на т.нар. „образци” или „готови договори ” много силно напомня за това да си купиш каквито и да било дрехи (дамски вместо мъжки, летни вместо зимни и т.н.). Виждате ли разликата? Убийствено голяма е!

За какво са ни договорите - Денекс

И все пак… какво толкова сложно има?

В договора, който си намерих и изтеглих от интернет, си пише всичко – едни такива трудни изречения, сложни думички и някак всичко е завъртяно и изглежда супер! Само трябва да си попълня имената. Така изглежда, но всъщност не е. Всяко отношение между страни, водещо или довело до сключване на договор, има десетки специфики, които са много важни именно от гледна точка на точното изпълнение на поетите задължения на всяка от страните. Не се скъпете да използвате услугите на адвокат или друг квалифициран юрист, за да не си изиграете сами много лоша шега, спестявайки няколко лева. Както се казва в една мъдра приказка: „Ако имаш само 1 кг брашно, дай го на хлебаря, той знае най-добре какво да направи с него. ”