Как да си отворим фирма?

Как да си отворим фирма?

Имате прохождаща или вече работеща идея как да печелите пари, оглеждате се и чувате, че повечето познати, колеги, съседи и т.н. работят с фирмата си, чувстват се спокойни, работят легално.

Защо ми е нужен счетоводител?

Защо ми е нужен счетоводител?

Този въпрос може да си зададе само един тип човек – това е човекът с нестихващ ентусиазъм и оптимизъм, въоръжен с безкрайно търпение, трудолюбие и вяра в собствените възможности и успеха си.